contacts

Disciplina de reumatologie şi nefrologie

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 3 „Sfânta Treime”,
str. Alecu Russo, 11,
mun. Chişinău, MD-2068,
Republica Moldova

reumatologie@usmf.md
șef disciplină
Liliana Groppa, dr. hab. şt. med., prof. univ.

Clinica medicală nr. 5

  •  IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga”, etajul 5, 8 și 9, str. Nicolae Testemiţanu, 29, or. Chişinău, MD-2025

Tel.: 

+373 22 20-55-78;

+373 22 20-55-90.

  • IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, etajul 8, str. Alecu Russo, 11, or. Chişinău, MD-2068

Tel.: 

+373 22 43-80-11;

+373 22 44-31-31;

Şef clinică: Liliana Groppa, dr. hab. şt. med., prof. univ.