Default Header Image

scurt-istoric

 

Catedra de medicină internă nr.1 a fost fondată în 1962, prin eforturile regretatului conferenţiar, doctor în medicină, Roman Coşciug, care a condus catedra timp de 25 de ani.

În perioada 1987-1990, funcţia de şef catedră a fost îndeplinită de către Vladimir Covnaţchi, conferenţiar, doctor în ştiinţe medicale, iar din 1990 până în 1997, această funcţie a fost suplinită de Vasile Cepoi, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale.

Din 1997 până în prezent catedra este condusă de Liliana Groppa, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale. Sub conducerea dumneaei au fost susţinute 16 teze de doctor şi o teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale.

În această perioadă, catedra a continuat procesul didactic de pregătire postuniversitară a medicilor internişti şi specialişti (reumatologi, nefrologi ş.a.). Anual, trec ciclurile de perfecţionare continuă peste 650 de medici din toate regiunele ţării. Concomitent, sub egida catedrei are loc şi instruirea prin rezidenţiat la specialitatea Medicină Internă. În ultimii 5 ani au fost reactualizate toate programele analitice, propuse cicluri noi și modificată durata de perfecţionare – la maxim 2 săptămâni, introduse noi metode de predare (conferinţe săptămânale pe teme actuale ale medicinei interne). A fost modernizat procesul didactic (calculatoare). Baza clinică a catedrei de la fondare şi până în 1978 a fost IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1. Din 1986 şi până în prezent catedra se află în IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Din a doua jumătate a anului 2011 catedrei i s-a repartizat a doua bază clinică – IMSP Spitalul Clinic Republican.

În parcursul acestor 16 ani, clinica şi-a renoit colaboratorii din discipoli tineri ai Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Foştii rezidenţi: Larisa Rotaru, Svetlana Agachi, Elena Deseatnicova, Laura Vremiş, Eugeniu Russu, Lia Chişlari, Daniela Cepoi-Bulgac au devenit asistenţi universitari şi conferenţiari.

Din 2011, odată cu reorganizare curriculară, catedra s-a transformat în Disciplina de reumatologie şi nefrologie a Departamentului de Medicină Internă. Din acelaşi an, disciplina este responsabilă şi de pregătire universitară a studenţilor la Facultatea de Medicină, anul V, la Modulul de Reumatologie şi Nefrologie. Au fost implementate materialul didactic şi programele analitice – prelegerile, testele, biletele – în cele 4 limbi de predare: română, rusă, engleză, franceză. Personalul clinicii a organizat numeroase Foruri Ştiinţifice de nivel Naţional şi Internaţional (Conferinţele Naţionale cu Participare Internaţională din 1999, 2002, 2011 şi Congresul al II-lea al Medicilor Internişti din 2007), care i-au avut ca oaspeţi pe savanţii renumiţi: J. Dequeqcer, Vischer, profesorul E.L. Nasonov, profesorul R.M. Balabanova, profesorul L.N. Denisov, profesorul V.V. Povorozniuc, profesorul E.V. Rudenco, profesorul R. Baimihamedova ş.a..

Anual, colaboratorii catedrei participă la diferite Foruri Naţionale şi Internaţionale şi publică peste 30 de articole şi teze.

Școala de Reumatologie din Republica Moldova